Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 5

specjalista ds bhp

Stanowisko specjalista ds bhp
Numer 1/2020
Termin składania dokumentów 2020-09-28
Status Nabór Rozstrzygnięty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony